Zelené střechy

Zelené střechy prospívají vám i přírodě

Stále více žádané jsou střechy pokryté vegetací, kterou už dávno nejsou novinkou na trhu. Využívají se také při rekonstrukcích nebo zateplení rodinných domů. Díky tepelně izolačním vlastnostem střechy ochlazují dům a šetří vám výdaje za energie. Navíc především ve městech vytvářejí užitečné mikroklima, kde nahrazují chybějící zeleň, čímž zlepšují městské ovzduší. Zelené střechy totiž dokážou zadržet srážkovou vodu i prachové částice a prodlužují životnost celé střechy. Další výhodou je, že na tento typ střech můžete zažádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

V poslední letech začalo zelených střech přibývat. Dnes už můžeme mluvit o trendu, který vznikl především kvůli většímu důrazu na úsporu energií a ekologii. Stále častěji se totiž potýkáme s prohlubujícím se suchem.

Investice do takovéto zelené střechy však není zanedbatelná. Průměrná cena za metr čtvereční se pohybuje kolem 1 500 korun. Ty méně náročné se pak dají pořídit v rozmezí od 800 do 1 000 korun za metr čtvereční. S výdaji vám naštěstí pomůže příspěvek na stavbu vegetačních (zelených) střech z programu Nová zelená úsporám. Podporu poskytují formou fixní dotace při splnění určitých podmínek, jako je např. zateplení celého domu včetně střechy.