podnikání

Na co nesmím zapomenout, když začnu podnikat?

Vstup do světa podnikání může být poměrně zrádný, člověk si musí pohlídat celou řadu věcí. Zavítat na živnostenský úřad, kde dojde k vyřízení živnostenského listu, to není nic těžkého, až poté je nutné pohlídat si řadu věcí, aby nám v případě kontroly nehrozily vysoké pokuty, jež mnohdy sahají až do stovek tisíc korun, ne-li do milionů korun. Abyste se těmto pokutám předcházeli, máme pro vás ve zkratce několik věcí, na které nesmíte zapomenout, když začnete podnikat.

Nahlaste se na finanční úřad

Sice v drtivé většině případů úřednice na živnostenském úřadě slíbí, že ohlásí vaši živnost na finanční úřad ony, ne vždy se tak ale stane. Po zřízení živnosti nastupuje nutnost nahlásit svou živnost na finanční úřad, od té doby také musíte podávat každý rok daňové přiznání, jelikož musíte zaplatit daně.

Nahlaste se OSSZ

Stejně důležité je nahlášení se na OSSZ, jinými slovy se musíte přihlásit k platbě sociálního pojištění. S tím souvisí také platba zdravotního pojištění, které je třeba taktéž ohlásit příslušnému úřadu či instituci.

I v tomto případě se stává, že úřednice na živnostenském úřadu vám nabídnou, že se o to postarají. Opět to však není pravidlem, pohlídejte si proto, abyste na příslušných úřadech byli nahlášeni a abyste následně platby za zdravotní a sociální opravdu odcházely z účtu.

Mějte dokumentaci BOZP a PO

Na co bohužel drtivá většina podnikatelů zapomíná, je vlastnit dokumentaci k BOZP a PO. Na bezpečnost práce a požární ochranu vás nikdo na úřadech neupozorní, musíte si to ohlídat sami. V případě, že nemáte v podniku BOZP a PO ohlídané, v případě kontroly vám hrozí opravdu velmi vysoké pokuty, které nejednu firmu dostaly do červených čísel.

Naštěstí v Česku působí firma Extéria nabízející poradenství v oblasti BOZP a PO, která se o veškerou dokumentaci, revize a školení postará za vás.