Jak je to s BOZP a kontrolami regálů v podniku

Jak je to s BOZP a kontrolami regálů v podniku

Každý podnikatel ví, že musí mít vyřešené BOZP a PO. Tedy ví to alespoň drtivá většina podnikatelů, kteří jsou si vědomi vysokých pokut, které náleží za zmiňované nevyřešené oblasti. V případě, že se ve vašem podniku nachází regály, s nimiž pracujete, do nichž umísťujete zboží nebo materiály, je třeba myslet na BOZP dvojnásob. Víte, jak to je s BOZP a kontrolami regálů? Musí být ukotveny proti pádu nebo jak to ve skutečnosti je?

Obecně platí, že pokud výrobce regálů neurčuje jinak či neurčuje konkrétní podrobnosti, je možné provést kontrolu regálů dle vlastního plánu kontrol. Můžete tedy provádět kontrolu v rámci BOZP v četnosti jedenkrát za jeden rok. Při kontrole regálů však dodržujte několik zásad. Jakých?

Zásady při kontrole regálů

Při kontrolách regálů se držte několika zásad. Například se vždy seznamte s dokumentací konstrukce regálu. Je třeba při kontrole regálů provést také i takzvanou kontrolu stability, tedy je třeba zkontrolovat ukotvení do podlahy nebo do zdi, je třeba zkontrolovat pevnost deformací. Mimo to se musí provádět kontrola tuhosti spojů nebo je třeba provést kontrolu nivelity čili svislosti a vodorovnosti. 

Při kontrole regálů je dále třeba provést kontrolu užívání, tedy skutečného zatížení, přístupnosti, případně dostatečnosti manipulačního prostoru. A samozřejmě nezapomeňte provést kontrolu předepsaného značení regálu. 

Nejčastěji může dojít k tomu, že je regál příliš odchýlený od svislice. Doporučujeme jej proto připevnit do zdi nebo připevnit k jinému pevnému bodu. 

Nechte to na odbornících

BOZP však není jen o připevňování regálů a o kontrole regálů, v rámci bezpečnosti práce je třeba provést daleko více věcí. Doporučujeme se proto svěřit do rukou odborníkům, jako je firma Extéria, která se vám postará nejen o BOZP podniku, ale také o vše, co souvisí s požární ochranou. Na internetu se v referencích dočtete o zkušenostech dosavadních klientů.