Kdo provádí kontroly týkající se BOZP a PO?

Kdo provádí kontroly týkající se BOZP a PO?

Pokud jste se rozhodli podnikat, měli byste co nejdříve vyřešit BOZP a PO. Jedná se totiž o něco, co je ze zákona stanovené a nad čím nelze jen tak mávnout rukou. Kdyby přišla kontrola, automaticky by byla udělena nemalá pokuta, která může klidně sáhnout až do milionů korun. Abyste se takto vysoké pokutě vyhnuli, mějte BOZP a PO v pořádku. Ale pro informaci mějte na paměti, kdo provádí kontroly týkající se BOZP a PO. 

Než si zodpovíme otázku, a sice kdo provádí kontroly BOZP a PO, je třeba zmínit firmu Extéria, která vám může s bezpečností práce a s požární ochranou pomoct. Firma je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO, na internetu se o ní dočtete mnoho zajímavých referencí a recenzí. Kladné zkušenosti však mají s firmou i zaměstnanci, o které je ve firmě dobře postaráno. 

Zpátky však ke kontrolám. 

Vše o kontrolách BOZP a PO

Již byla položena otázka, a sice kdo provádí kontroly týkající se BOZP a PO. Zatímco BOZP kontroluje Inspektorát práce v každém kraji, o kontroly týkající se požární ochrany se stará Hasičský záchranný sbor v každém kraji. Kontrolu BOZP může provést ještě Krajská hygienická stanice. 

V souvislosti s kontrolami BOZP a PO se nabízí ještě jedna otázka, a sice jak kontroloři vědí, že mají přijít na kontrolu? Důvodem může být třeba zaslání anonymního podnětu od konkurence nebo zaslání anonymního podnětu od zaměstnance společnosti. Každý anonymní podnět se musí brát vážně, kontroloři jsou povinni i anonymní podněty prověřit. 

Není vyřešené BOZP a PO? Pak budou uděleny pokuty sahající do milionů korun

Jak jsme zmínili, v případě nevyřešení BOZP a PO mohou být podnikateli uděleny nemalé pokuty, které mohou sahat až do milionů korun. Nejvyšší pokuty dosahují částky dva miliony korun, k tomu navíc může přibýt i odnětí svobody na jeden či tři roky. Majitel firmy má totiž trestní odpovědnost, pakliže by z důvodu nedbalosti nebo nerespektování zákonů došlo k ublížení na zdraví, automaticky by to byla převážně vina majitele firmy.