Co musí obsahovat online školení BOZP

Co musí obsahovat online školení BOZP

Každý podnikatel musí dbát na dodržení bezpečnosti ve firmě, kterou vede. V případě nedodržení povinností, které se vztahují na bezpečnost práce a případně na požární ochranu, mu bude při kontrole udělená pokuta, která klidně může dosáhnout až na dva miliony korun. A to je většinou to, co podnikateli doslova zlomí vaz. Proto se raději obraťte se na firmu Extéria, která patří k předním poskytovatelům poradenství v oblasti BOZP a PO. Právě firma Extéria vám pomůže projít kontrolou na výbornou, o čemž svědčí i recenze a reference na internetu, které v minulosti napsali jak klienti společnosti, tak také zaměstnavatelé firmy. 

Firma se vám postará o vše, co musíte splňovat v rámci bezpečnosti práce. Zpracuje dokumentaci k BOZP a bude ji pravidelně aktualizovat, také se postará o pravidelné kontroly zařízení v podniku a samozřejmě o kontrolu samotných pracovišť. Kromě jiného se vám postará i o školení, které však můžete sehnat i v online provedení. 

V případě online školení však buďte opatrní. Mezi nabízejícími firmami se najde jen hrstka těch, které jsou opravdu kvalitní, klasifikované a garantované. 

Co musí online školení obsahovat

Abyste se vyvarovali podvodníkům, přinášíme vám seznam věcí, které musí online školení obsahovat. Například vám poskytovatel online školení musí doložit odbornou způsobilost jednotlivých lektorů, také musí garantovat obsah školení a musí vám poslat průkazné záznamy o průběhu a o obsahu školení. Navíc musí zajistit i lektorskou podporu pro vaše dotazy nebo dotazy uživatelů obecně, musí být k dispozici i poradenství ke školené problematice. 

Důležitý je obsah

Při výběru online školení k BOZP se nikdy nedívejte na cenu takového školení, ale věnujte pozornost obsahu. Právě ten je důležitý a klíčový. Jedná se doslova o alfu omegu školení. To lze rozdělit na dva typy, a to na obecné školení, jehož součástí jsou jen právní předpisy nebo všeobecná rizika, případně pravidla a postupy, a na specifické školení, které obsahuje místní podmínky, rizika, pravidla a postupy, jako je postup evakuace nebo vyhlášení požáru).